تشکیل خانه بهداشت کارگری

تشکیل خانه بهداشت کارگری

حفظ سلامت کارگران که عظیم ترین قشر هر جامعه ای را تشکیل میدهند هم از جنبه انسانی و هم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و نیز از نظر حفظ و ارتقا نیروی کار اهمیت زیادی دارد.تامین سلامت و فراهم ساختن امنیت و آسایش کارگران و تطبیق وضع کار با مقتضیات جسمی و روانی آنام علاوه بر یک وظیفه انسانی یک احتیاج و شرط لازم جهت انجام کار و فعالیت ثمربخش است.

شرکت سوله استرآباد نیز در این راستا با بکارگیری کاردان حرفه ای بهداشت محیط در سال 1392 اقدام به تشکیل خانه بهداشت کارگری و کمیته حفاظت فنی نمود.