درباره ما

«شـرکت صـنایع فلزی پیشـرو ساخت اسـترآباد» با نام تجـاری « سـوله اسـترآباد » با به ­کارگیری کادر فنی مهندسی و اجرایی در زمینه طراحی و ساخت انواع سازه­ های فولادی سبک و سنگین، در شهرک صنعتی گرگان 2 مشغول به فعالیت می باشد.

این شرکت در راه رسیدن به اسـتانداردهای مطلوب مهـندسـی و در نهایت، جلب رضـایت مشـتریان خود، گام های موثری برداشته است که گواهـینامـه های  ISO 9001 (مدیـریت کیـفـیـت)،  ISO 14001 (مدیـریت زیســت مـحیـطی)،OHSAS 18001 (بهداشت و ایمنی شغلی یکپارچه) و گواهی R&D (تحقیق و توسعه)، نمایان گر جدیـت ما در تلاشی است که پیش گرفته­ ایم. همچنین، گواهی های اسـتاندارد کارخانه ای در زمینه تولیـد اسـکلت فلـزی و سـوله، و نیز  ISO 3834-2 در کنار تقـدیرنامه هایی از مشـتریان داخلی و خارجی، پایبندی و تعـهد شرکت نسبت به ارائه خدمات و محصـولات با کیفیت بالا را نشان می دهد .

افتخـار ماست که در چهار سال متوالی 1390، 1391، 1392 و 1393، به عنوان «واحد نمـونه صـنعتی» استان گلسـتان برگـزیده شده ­ایم و سه سـال متوالی 1391، 1392 و 1393 در زمینه صـدور خدمات فـنی مهندسـی، عنوان «صـادر کننده نمـونه» استان گلستان را دریافت کرده­ ایم.

اجرای بیش از 250 پـروژه داخلی در سطح کشـور عزیزمان و چهار کشور همسایه ترکمنسـتان، قزاقسـتان، آذربایجان و تاجیکستان که تا به حال از محصولات و خدمات ما با رضایت کامل بهره گرفته اند، افتخاری دیگر در نمایش قدرت رقابت ما در میان دیگر کشورهای مدعی این صنعت در آسـیای میـانه است.

ما با کمال میل، جهت ارائه هر گونه مشـاوره و همکاری با مجموعه محترم شما، آمادگی خود را اعلام کرده و پیش تر، از حمایت شما قدردانی می نماییـم.

سید علـی موسـوی

مـدیر عامـل

مدیر عامل