سوله استرآباد، واحد نمونه صنعتی 94

سوله استرآباد، واحد نمونه صنعتی 94

در مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن درتاریخ 95/5/24 در گرگان، از مدیریت شرکت سوله استرآباد با اهدای لوح و تندیس "واحد نمونه صنعتی" سال 94 تجلیل به عمل آمد.

این افتخار برای چهارمین سال متوالی است که به مدیریت شرکت اهدا می گردد.