پروژه ها

برخی پروژه های انجام شده

 

محل پروژه

نوع پروژه

عنوان پروژه

Steel Structure

Building

ایران

سازه

دانشگاه گلستان

Steel Structure

Building and Warehouse

ایران

سازه و سوله

دانشگاه آزاد و پیام نور

Steel Structure

Building

ایران

سازه

مسکن مهر

Steel Structure

Building

ایران

سازه

بانک ها

Commercial Complex

ایران

سازه

مجتمع های تجاری

Steel Structure

Building

ایران

سوله

سوله صنعتی شرکت نفت

Steel Structure

Building

ایران

سازه

سپاه

Food Industry

Warehouse

ایران

سوله

انبار مواد غذایی

Industrial

Warehouse

ایران

سوله

انبار و خط تولید شرکت های خصوصی داخلی

PE Production Line

Building

ترکمنستان

سوله

Darya Plastic

Water Treatment

System

ترکمنستان

سوله – تصفیه آب

Shirin Company

Warehouse and Production Line

ترکمنستان

سوله – انبار و خط تولید

Serpay Usat

Steel Structure

Building

ترکمنستان

سازه

Ajayeb Usat

Chocolate

Production Line

ترکمنستان

سوله – خط تولید شکلات

Doygi Chocolate Company

Production Line and Warehouse Structure

ترکمنستان

سوله – انبار و خط تولید

Toprak Company

Water Treatment

System

ترکمنستان

سوله – تصفیه آب

Annt Company

Production Line Building

with Sandwich Panels

قزاقستان

سوله – خط تولید

Alprof Company

Industrial Aviculture

Building

آذربایجان

سوله – کشتارگاه صنعتی

Siazen Company

Water Treatment

Structure

تاجیکستان

سوله – تصفیه آب

Private Company