مزایای سازه های فلزی

سازه های اسکلت فلزی به علت مزایای زیاد کاربرد فراوان پیدا کرده است . استحکام و خواص خوب مکانیکی و مقاومت بالای فولاد در کشش و فشار همچنین به علت تولید فولاد در کارخانه و شرایط بهتر کنترل کیفیت آن از بتن و سایر مصالح بنایی مناسب تر از کار در می آید. از دیگر مزایای اسکلت فلزی می توان به امکان توسعه سازه اتصال چند قطعه به یکدیگر امکان پیش ساخته کردن قطعات سرعت نصب و اشغال فضای کمتر هزینه کمتر و قابلیت کاربرد در ارتفاع زیاد اشاره کرد.

خواص یکنواخت

فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود و به یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص آن برخلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک موثر است که خود صرفه جویی در مصرف مصالح را باعث میشود.

دوام

دوام فولاد بسیار خوب است ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود.

شکل پذیری

از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری آن است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است جلوگیری کرده و نیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند این عامل باعث می شود تا سازه های فولادی به صورت ناگهانی تخریب نشده و زمان لازم جهت تخلیه افراد و تعمیرات وجود داشته باشد

پیوستگی مصالح

قطعات فلزی با توجه به موارد متشکله آن پیوسته و همگن می باشد ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی میلگرد وارد میگردد و ترکهائی که در پوشش بتن پدید می آید قابل کنترل نبوده و احتمالاً ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب می شود

مقاومت

مصالح فلزی در کشش و فشار یکسان و در برش نیز دارای مقاومتی نزدیک به کشش و فشار است بنابراین تغییر وضع بارها بدون تخریب امکان دارد یعنی در صورت تبدیل نیروی وارده فشاری به کششی مسئله خاصی اتفاق نمی افتد در ساختمانهای بتنی مسلح مقاومت بتن در فشلر خوب ولی در کشش و یا برش کم است پس در صورتی که مناطقی احتمالاً تحت نیروی کششی قرار گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی می نماید

 

تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی

اعضاء ضعیف ساختمان فلزی را در اثر محاسبات اشتباه تغییر مقررات و ضوابط اجراء و غیره میتوان با جوش یا پرچ یا پیچ کردن قطعات جدید تقویت نمود و یا قسمت یا دهانه هائی اضافه کرد

شرایط آسان ساخت و نصب

تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت شرایط جوی متفاوت با تمهیدات لازم قابل اجراء است

سرعت نصب

سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجراء قطعات بتنی مدت زمان کمتری می طلبد

پرت مصالح

با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است

وزن کم

میانگین وزن ساختمان فولادی را می توان بین 300 تا 450 کیلوگرم بر مترمربع تخمین زد در حالی که در ساختمانهای بتن مسلح این ارقام بین 450 تا700 کیلوگرم بر مترمربع می باشد

اشغال فضا

در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ستون و تیرهای ساختمانهای فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی میباشد سطح اشغال یا فضای مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود

ضریب نیروی لرزه ای

حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان میشود به عبارت دیگر ساختمان بر روی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی است تجربه نشان میدهد که خسارت وارده بر ساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند زیاد است درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر آنهائی که در زمینهایی نرم ساخته شده اند صدمات بیشتری از زلزله دیده اند به عبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتاً بزرگ است ساختمانهای کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمینهای سفت با پریود کوچک ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است

 

افزایش کیفیت سازه

افزایش کیفیت اسکلت سازه به دلیل کنترل های قبل حین بعد از اجرای سازه ها و کنترل کامل مصالح و تولیدو نیز افزایش سرعت اجرا تا چندین برابر به دلیل پیش ساخته سازی تولید در کارخانه قابلیت اجرای سازه سقف به طور مجزا و همزماناز مزایای سازه های فلزی می باشد.

برگشت پذیر بودن کامل

برگشت پذیر بودن کامل مصالح و امکان استفاده مجدد بخصوص در اسکلت های پیچ و مهره ای

فهرست