1. خانه
  2. درباره ما
درباره ما

“شرکت صنایع فلزی پیشرو ساخت استرآباد” با نام تجـاری « سوله استرآباد » با به­ کارگیری کادر فنی مهندسی و اجرایی در زمینه طراحی و ساخت انواع سازه­‌های فولادی سبک و سنگین، در شهرک صنعتی گرگان 2 مشغول به فعالیت می باشد.
این شرکت در راه رسیدن به اسـتانداردهای مطلوب مهـندسـی و در نهایت، جلب رضـایت مشـتریان خود، گام ‌های موثری برداشته است که گواهـینامـه های  ISO 9001 (مدیـریت کیـفـیـت)،  ISO 14001 (مدیـریت زیســت مـحیـطی)، گواهینامه‌ ISO 45001 و گواهی R&D (تحقیق و توسعه)، نمایان گر جدیـت ما در تلاشی است که پیش گرفته­‌ایم. همچنین، گواهی های اسـتاندارد کارخانه ای در زمینه تولیـد اسـکلت فلـزی و سـوله، و نیز  ISO 3834-2 و  HSE-MSدر کنار تقـدیرنامه هایی از مشـتریان داخلی و خارجی، پایبندی و تعـهد شرکت نسبت به ارائه خدمات و محصـولات با کیفیت بالا را نشان می دهد.
افتخـار ماست که در سال های 1390، 91، 92، 93، 94، 95 و 96، به عنوان «واحد نمـونه صـنعتی» استان گلسـتان برگـزیده شده‌­ایم، هشت سـال 1391، 92 ، 93، 95، 96، 97 ، 98 و 99 در زمینه صـدور خدمات فـنی مهندسـی، عنوان «صـادر کننده برگزیده» استان گلستان را دریافت کرده‌­ایم و لوح و تندیس«برند محبوب سال 95» را به خود اختصاص دادیم.
اجرای بیش از 400 پـروژه داخلی در سطح کشـور عزیزمان و هفت کشور همسایه ترکمنسـتان، قزاقسـتان، آذربایجان، تاجیکستان، عراق، قطر و ازبکستان که تا به حال از محصولات و خدمات ما با رضایت کامل بهره گرفته اند، افتخاری دیگر در نمایش قدرت رقابت ما در میان دیگر کشورهای مدعی این صنعت در آسـیای میـانه است.
ما با کمال میل، جهت ارائه هر گونه مشـاوره و همکاری با مجموعه محترم شما، آمادگی خود را اعلام کرده و پیش تر، از حمایت شما قدردانی می نماییـم.

مدیرعامل سوله استرآباد

سید علی موسـوی – مـدیر عامـل

فهرست