به سازه های فلزی شیب دار که براساس محاسبات فنی خاص تولید می شود، سوله گویند.

سازه های شیب دار یا سوله در لاتین با عنوان Gable Bents یا Ridge Bents نامیده و معرفی می شوند. از این قاب ها در پوشش دهانه های بزرگ و در ساختمان های صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه ها ، انبارها ، مرغ داری ها ، آشیانه های هواپیما ، سالن های ورزشی ، تعمیرگاه ها ، پارکینگ ها ، دامداری ها، فروشگاه ها و موارد متعدد دیگر استفاده می شود.

در سال های قبل سیستم های خرپاسازی در ایران بسیار متداول بوده اما هم اکنون سوله یا سازه فلزی به علت مزایای فراوان جایگزین آن گشته است. هم اکنون سوله و سازه های فلزی اهمیت و جایگاه ویژه ای از نظر مهندسی مدرن کسب نموده است.

سوله از جزئیات ذیل تشکیل گردیده است:

 • رفتر
 • پرلین
 • استرات
 • ستون
 • وال پست
 • سگراد
 • نبشی نگهدارنده Z
 • پیچ و مهره
 • بادبند
 • سایبان

اطلاعات اولیه جهت طراحی سوله:

 • دهانه
 • طول
 • ارتفاع
 • شیب
 • اطلاعات در مورد محل نصب سازه
 • بار وارده به سازه مانند جراثقال های سقفی

مراحل احداث یک اسکلت سوله:

 • پی کنی و اجرای فونداسیون
 • برش ورق ها، مونتاژ،مراحل مختلف قطعه زنی و جوشکاری
 • تائید و رنگ
 • حمل و نصب

انواع سوله:

 1. سوله تک دهانه
 2. سوله دو یا چند دهانه با ستون مشترک
 3. سوله قوسی
فهرست