1. خانه
 2. گواهینامه‌ها
گواهینامه‌ها
 • گواهینامه  ISO 9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
 • گواهینامه ISO 14001:2015  (سیستم مدیریت زیست محیطی)
 • گواهینامه ISO 45001:2018
 • گواهینامه HSE-MS  (سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط )
 • گواهینامه ISO 3834-2:2005 (استاندارد جوش)
 • صادر کننده برگزیده سال های 91 الی 99
 • واحد نمونه صنعتی سال های 90 الی 96
 • شرکت فنی مهندسی برتر سال 96
 • برند محبوب سال 95
 • گواهینامه تحقیق و توسعه از سازمان صنایع و معادن استان گلستان
 • پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان گلستان
 • استاندارد کارخانه ای (00089/82/93/سوله و اسکلت فلزی)
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه های ISO

صادر کننده برگزیده

گواهینامه‌های واحد صنعتی‎

سایر گواهینامه ها

تندیس‌ها و افتخارات

تقدیرنامه‌ی مشتریان

فهرست