انتخاب سوله استرآباد به عنوان برند محبوب سال

انتخاب سوله استرآباد به عنوان برند محبوب سال

در گردهمایی "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" که با حضور مقامات، مسئولان و ارکان اقتصادی استان گلستان در روز پنج شنبه 31/4/95 در شهر گرگان برگزار شد، نشان و لوح "برند محبوب سال" به مدیریت شرکت "سوله استرآباد"  اهدا گردید.